Pengukuran Timbunan

Pendahuluan

 1. Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan
  yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25m. baca juga : jasa pengukuran tanah
 2. Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, tidak akan dimasukkan ke dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila :
  1. Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan yang tidak
  memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai dengan
  Spesifikasi ini, atau untuk mengganti batu atau bahan keras lainnya
  yang digali menurut ktentuan dari Spesifikasi ini.
admin jasa pengukuran tanah topografi

2) Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan
yang tidak stabil atau gagal bilamana Penyedia Jasa tidak dianggap
bertanggung- jawab menurut Spesifikasi ini.

3) Bila timbunan akan ditempatkan di atas tanah rawa yang dapat
diperkirakan terjadinya konsolidasi tanah asli. Dalam kondisi
demikian maka timbunan akan diukur untuk pembayaran dengan
salah satu cara yang ditentukan menurut pendapat Direksi Pekerjaan
berikut ini :

· Dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan
(settlement) yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh
Direksi Pekerjaan dengan Penyedia Jasa. Kuantitas timbunan
dapat ditentukan berdasarkan elevasi tanah asli setelah
penurunan (settlement). Pengukuran dengan cara ini akan
dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.(2) dan hanya akan
diperkenankan bilamana catatan settlement didokumentasi
dengan baik.

Baca Juga :  Jasa Pile Drive Analysis

· Dengan volume gembur yang diukur pada kendaraan
pengangkut sebelum pembongkaran muatan di lokasi
penimbunan. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan
penjumlahan kuantitas bahan yang dipasok, yang diukur dan
dicatat oleh Direksi Pekerjaan, setelah bahan di atas bak truk
diratakan sesuai dengan bidang datar horisontal yang sejajar
dengan tepi-tepi bak truk. Pengukuran dengan cara ini akan
dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.(3) dan hanya akan
diperkenankan bilamana kuantitas tersebut telah disahkan oleh
Direksi Pekerjaan.

Pengukuran timbunan selanjutnya, oleh ; jasa pengukuran tanah

 1. Timbunan yang dihampar untuk mengganti tanah yang dibuang oleh
  Penyedia Jasa untuk dapat memasang pipa, drainase beton, gorong
  gorong, drainase bawah tanah atau struktur, tidak akan diukur untuk
  pembayaran dalam Seksi ini, dan biaya untuk pekerjaan ini dipandang
  telah termasuk dalam harga satuan penawaran untuk bahan yang
  bersangkutan, sebagaimana disyaratkan menurut Seksi lain dari Spesifikasi
  ini. Akan tetapi, timbunan tambahan yang diperlukan untuk mengisi
  bagian belakang struktur penahan akan diukur dan dibayar menurut Seksi
  ini.
 2. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak pekerjaan,
  atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk
  menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran
  timbunan.
 3. Drainase porous akan diukur menurut Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini dan
  tidak akan termasuk dalam pengukuran dari Seksi ini.

Dasar Pembayaran, baca juga : jasa pengukuran tanah.

 1. Kuantitas timbunan, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus
  dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang
  dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran
  terdaftar di bawah.
 2. Harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk
  pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir
  dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biasa untuk
  penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan
  dalam Seksi ini.
Baca Juga :  Survey Topografi Terpercaya
Nomor mata
pembayaran
UraianSatuan
Pengukuran
3.2.(1)Timbunan Biasa Dari Selain Galian Sumber BahanMeter kubik
3.2.(2)Timbunan PilihanMeter kubik
3.2.(3)Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa (diukur di atas bak truk)Meter kubik
3.2.(4)Timbunan Batu dengan ManualMeter kubik
3.2.(5)Timbunan Batu dengan DerekMeter kubik
3.2.(6)Timbunan Batu dengan DerekTon
Tabel satuan pembayaran timbunan, oleh jasa pengukuran tanah